Friday, September 4, 2009

Cas ialah DAYA YANG TIDAK SEIMBANG

Daya = force

kalu ikut hukum NEWTON ;

F = ma dimana F = FORCE
m = mass
a = acceleration

Cas ialah DAYA YANG TIDAK SEIMBANG.

Satu atom dikatakan bercas negatif bilamana daya yang mencapah keluar (dari jasad atom) lebih besar dari DAYA yag menarik ke dalam jasad atom (graviti atom). Sekiranya sebaliknya berlaku maka sesuatu atom dikatakan pula atom itu bercas positif. Kesimbangan daya oleh atom-atom akan menghasilkan sifat pegun yang mana penyatuan positif dan negatif (cas-cas) di dalam kesimbangan daya mewujudkan tenaga keupayaan pada jasad atom-atom itu.

Ketidakseimbangan cas akan menjadikan atom bergerak/bertidak balas/bergabung untuk mencapai keseimbangan cas/daya. Pergerakan atom tadi ditakrif sebagai tenaga kinetik dan pecutan pergerakan tersebut digelar acceleration. Sebagai tambahan dinyatakan bahwa m =mass yakni jisim=tubuh=ADAM.

Di kebanyakan keadaan/kejadian kinetik oleh atom akan menghasilkan cayaha. Ini yang berlaku pada atom-atom matahari. Sila rujuk "ELEMEN JASAD INSAN" untuk keterangan lanjut.

Telah dinyatakan sebelum ini bahawa di dalam atom terdiri dua daya yang bertindak balas antara satu sama lain yang dinamai cas. Keseimbangan keduanya mengasilkan tenaga upaya yang mampat di dalam ruang kosong(lingkungan jasad atom).

Kemampatan tenaga ini bisa digambarkan umpama mampat udara di dalam belon. Meskipun ia kelihatan kosong namun Iia mewujudkan sifat keras dan berjasad.

Aku pulang kepada kalian (yang terbanyak).


HUKUM NEWTON I

HUKUM NEWTON I disebut juga hukum kelembaman (Inersia).
Sifat lembam benda adalah sifat mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan tetap diam atau keaduan tetap bergerak beraturan.

DEFINISI HUKUM NEWTON I :
Setiap benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau tetap dalam keadaan diam jika tidak ada resultan
gaya (F) yang bekerja pada benda itu, jadi:

S F = 0 a = 0 karena v=0 (diam), atau v= konstan (GLB)

HUKUM NEWTON II

a = F/m

S F = m a

S F = jumlah gaya-gaya pada benda
m = massa benda
a = percepatan benda

Rumus ini sangat penting karena pada hampir semna persoalan gerak {mendatar/translasi (GLBB) dan melingkar (GMB/GMBB)} yang berhubungan dengan percepatan den massa benda dapat diselesaikan dengan rumus tersebut.

HUKUM NEWTON III

DEFINISI HUKUM NEWTON III:

Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua maka benda kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama, yang besar gayanya = gaya yang diterima tetapi berlawanan arah. Perlu diperhatikan bahwa kedua gaya tersebut harus bekerja pada dua benda yang berlainan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_gerak_Newton


0 comments:

  ©Template by Dicas Blogger.